Projektowanie

Firma oferuje także usługi polegające na projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznych wod.-kan., gazowych, centralnego ogrzewania. Projekty wykonujemy kompleksowo od wyceny po złożenie dokumentacji na pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.